Formalności wizowo-paszportowe

Na podstawie decyzji Rządu Republiki Chorwacji obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przebywają w Republice Chorwacji do 90 dni, mogą przekroczyć chorwacką granicę na podstawie ważnego dowodu osobistego. Warto jednak zabrać ze sobą paszport, ponieważ w przypadku konieczności skorzystania z usług medycznych potrzebny jest paszport. Potrzebny jest on również np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z niektórych usług banków, poczt czy Western Union. Dzieci mogą być wpisane w paszport rodziców lub posiadać własny, jednak przy podróżowaniu bez rodziców lub opiekunów prawnych powinni posiadać potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo (zgodnie z art. 8. Ustawy o obcokrajowcach) zawierające: dane osobiste opiekuna prawnego, dane osobiste osoby małoletniej, cel i okres pobytu w Republice Chorwacji, termin pobytu w Republice Chorwacji, okres ważności zgody oraz podpis opiekuna prawnego. Zgoda powinna być przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język chorwacki lub angielski. Zgoda nie jest wymagana, gdy osoba małoletnia posiada paszport oraz: podróżuje samolotem i dysponuje odpowiednim dokumentem wydanym przez przewoźnika (zgodnie ze standardami IATA), lub jest wymieniona na liście uczestników wycieczki szkolnej, sporządzonej przez szkołę organizującą wyjazd i przetłumaczonej na język chorwacki lub angielski, lub jest wymieniona na liście uczestników imprezy sportowej lub kulturalnej. Przy planowaniu dłuższego pobytu niż dozwolone 3 miesiące, musimy postarać się o wizę na pobyt tymczasowy, którą wydaje Ambasada Chorwacji w Polsce ( ul. Ignacego Krasickiego 25; 02-611 Warszawa; Tel. 0048 22 844 23 93, 844 39 94).