Podróż samochodem

Potrzebne dokumenty to: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu. Przy wjeździe na terytorium Chorwacji samochodem zarejestrowanym zagranica musimy posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny dokument ubezpieczenia.

Ograniczenia prędkości:

  • 50 km/h na terenie zabudowanym,
  • 90 km/h poza terenem zabudowanym,
  • 110 km/h na drogach ekspresowych i drogach szybkiego ruchu,
  • 130 km/h na autostradach,
  • 80 km/h dla samochodów z przyczepami kempingowymi bez hamulców,
  • 80 km/h dla autobusów i autobusów z lekkimi przyczepami, 100 km/h na autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci.

Przejeżdżając przez Czechy, Słowację, Austrię i Węgry ciężko jest ominąć autostrady i drogi szybkiego ruchu, które są płatne. Należy kupić odpowiednią winietkę, którą naklejamy na szybę. Możemy je kupić na granicy, na poczcie oraz stacjach benzynowych za granicą. W nocy w Austrii i na Słowacji stacje benzynowe mogą być zamknięte, dlatego, aby uniknąć niepotrzebnego stresu, najlepiej kupić je jeszcze w Polsce. Można to zrobić w ośrodku Polskiego Związku Motorowego (Zarząd Główny PZM, ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa; 22 8499361, faks: 022 8481951; office@pzm.pl, http://www.pzm.pl, http://www.pzmtravel.com.pl).

W Chorwacji korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu również jest płatne. Wysokość opłat zależna jest od odcinka drogi i kategorii pojazdu. Aktualne informacje o sytuacji na drogach, opłatach i trasach można znaleźć na www.hac.hr i na www.hak.hr

W okresie zimowym obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania lub krótkimi. Niedozwolone jest używanie telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu. Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa jest obowiązkowa. Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca obowiązany jest do założenia jej podczas wykonywania czynności przy samochodzie. We wszystkich większych miastach i na autostradach stacje benzynowe są czynne całą dobę.